आईत-शुक्र: ९:३० - १७:३०

शनिबार बन्द

+९७७ ६१ ५७४८५८

info@unnati.org.np

Deposit

मासिक बचतबाट शेयर

ब्याजदर ०.००%

मासिक बचतबाट शेयर खाता शेयरसदस्यहरुले मासिक रुपमा अनिवार्य बचत गर्नेुपर्ने रकमलाई शेयरमा बचत परिणत गर्न सकिने बचत खाता हो । विशेषताहरु
  • मासिकरुपमा सदस्यले अनिवार्य बचत हुने सदस्यको रकमलाई बर्षको अन्तमा शेयरमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ ।
लाभ
  • बार्षिक रुपमा बचत बाट रु १२००० शेयरमा रुपान्तर हुने ।

हाम्रो साझेदार