आईत-शुक्र: ९:३० - १७:३०

शनिबार बन्द

+९७७ ६१ ५७४८५८

info@unnati.org.np

बचत

बचतको प्रकार

विवरण

स्ट्रक्चर फ्लेक्जी बचत

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 1,00,000

ब्याजदर 8.25 % मात्रैमासिक

विवरण

उन्नति बिशेष बचत

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 15000

ब्याजदर 8.00 % मात्रैमासिक

विवरण

उन्नति बचत

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 1/25,000

ब्याजदर 8.00 % मात्रैमासिक

विवरण

उन्नति खुत्रुके बचत

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 300

ब्याजदर 7.00 % मात्रैमासिक

विवरण

क्रमिक बचत १ बर्ष

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 100

ब्याजदर 7.5 % मात्रैमासिक

विवरण

क्रमिक बचत ६ महिना

...

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs 100

ब्याजदर 7.00 % मात्रैमासिक

हाम्रो साझेदार